ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ 

I. GIỚI THIỆU

Cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập vào trang web: https://worldfinestfoods.vn/ (sau đây gọi tắt là “website”) thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH World Finest Foods (Sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web (sau đây gọi tắt là “Điều khoản sử dụng” điều chỉnh việc sử dụng website của Quý khách, được áp dụng cho website này và tất cả các trang liên kết với website này.

  • ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  1. Bằng việc truy cập trang web này, Quý khách xác nhận đã đọc, đã hiểu và đồng ý với các Điều khoản sử dụng trang web này mà không có bất kỳ giới hạn hay bảo lưu nào. Nếu Quý khách không chấp nhận các Điều khoản sử dụng được quy định tại đây, vui lòng ngừng sử dụng trang Web này.
  2. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa bằng cách bổ sung hoặc lược bỏ bất kỳ điều mục nào trong bất kỳ Điều khoản mua bán hàng hoá nào, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website mà không cần thông báo trước với Quý khách. Việc Quý khách tiếp tục truy cập và sử dụng trang web sau khi Chúng tôi thực hiện cập nhật các Điều khoản sẽ được xem như sự đồng ý với các sửa đổi. Trường hợp Quý khách không chấp nhận các nội dung sửa đổi, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web. Để kịp thời cập nhật các quy định của chúng tôi, Quý khách vui lòng kiểm tra mục Điều Khoản Và Điều Kiện thường xuyên khi truy cập trang web 
  3. Công Ty có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập và sử dụng của Quý khách đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

  1. Quý khách hàng cần đảm bảo đủ 18 tuổi đồng thời đủ hành vi dân sự để thực hiện các hành vi mua bán hàng hoá trên website này theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
  2. Chúng tôi sẽ cung cấp một tài khoản (Account) để giúp Quý khách hàng cập nhật những thông tin hữu ích và sản phẩm trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện đã được đề ra trên website này.
  3. Quý khách hàng có trách nhiệm đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và thực hiện các cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời phải có trách nhiệm với tài khoản, bao gồm thông tin đăng nhập, mật khẩu… cùng toàn bộ các hoạt động diễn ra trên trang web của mình. Khi tài khoản có dấu hiệu bị truy cập trái phép, vui lòng thông báo cho chúng tôi. World Finest Foods không chịu bất cứ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra từ hành vi không tuân thủ quy định của Quý khách hàng. 

IV. CHẤP NHẬN GIÁ CẢ

World Finest Foods cam kết cung cấp thông tin chính xác nhất về giá cho Quý khách hàng. Trong một số trường hợp, sai sót vẫn có khả năng xảy ra, bao gồm trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên website do chưa kịp thời cập nhật chính sách giá mới ban hành. World Finest Foods có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ bất kỳ đơn hàng sai giá nào dù đơn hàng đó đã được hoặc chưa được xác nhận thanh toán. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi trong trường hợp đơn hàng bị từ chối/huỷ bỏ. 

V. GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ DO LỖI NHẬP SAI THÔNG TIN TẠI WORLD FINEST FOODS

Quý khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch tại World Finest Foods. Trong trường hợp Quý khách hàng nhập sai thông tin, World Finest Foods có quyền từ chối thực hiện hành động mua bán. Quý khách hàng cũng có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  • Thông báo cho World Finest Foods qua đường dây nóng 0944368008
  • Trả lại hàng hoá trước khi kí nhận. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ lưỡng đơn hàng cùng nhân viên vận chuyển trước khi ký xác nhận vào biên bản giao hàng. Đơn hàng được xác nhận là đã nhận hàng và đã thanh toán sẽ không được chúng tôi chấp nhận hoàn trả. 

VI. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của World Finest Foods. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

VII. QUYỀN PHÁP LÝ 

1. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh, được giải thích và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hay liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được giải quyết bằng kiện tụng cá nhân tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, và sẽ không đưa đến bất kỳ vụ phân xử, kiện tụng tập thể hoặc các thủ tục đại diện khác.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Điền khoản sử dụng này hoặc Dịch vụ của chúng tôi phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó được phát sinh; nếu không, yêu cầu bị cấm vĩnh viễn, có nghĩa là Quý khách và Công Ty sẽ không có quyền xác nhận khiếu nại. Quý khách có quyền từ chối phân xử ràng buộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách chấp nhận các điều khoản của Điều khoản sử dụng này bằng cách gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ info@winecellar.vn. Để có hiệu lực, thông báo chọn không tham gia phải bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ của Quý khách và chỉ rõ mục đích của Quý khách là không tham gia vào tranh chấp ràng buộc. Bằng cách chọn không tham gia phân xử ràng buộc, Quý khách đồng ý giải quyết tranh chấp theo Điều khoản sử dụng này.