Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Blue

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Blue

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Coral

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Coral

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Green

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Green

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Red

Bộ chén, đĩa sứ Paeonia Blush Red

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Hộp 4 bộ cốc kèm đĩa lót Wedgwood Paeonia Blush

Hộp 4 bộ cốc kèm đĩa lót Wedgwood Paeonia Blush

Giá gốc: 9,100,000 VNĐ

Giá bán: 6,825,000 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Paeonia Coral

Giá gốc: 5,900,000 VNĐ

Giá bán: 4,425,000 VNĐ (-25%)

Cốc Sứ Paeonia Blush Blue

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Cốc Sứ Paeonia Blush Coral

Cốc Sứ Paeonia Blush Coral

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Cốc Sứ Paeonia Blush Green

Cốc Sứ Paeonia Blush Green

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Cốc Sứ Paeonia Blush Red

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Bộ Cốc và Hũ sứ Paeonia Blush

Bộ Cốc và Hũ sứ Paeonia Blush

Giá gốc: 3,400,000 VNĐ

Giá bán: 2,550,000 VNĐ (-25%)

Khay tầng Paeonia Blush Coral bằng sứ

Khay tầng Paeonia Blush Coral bằng sứ

Giá gốc: 4,320,000 VNĐ

Giá bán: 3,240,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Paeonia Blush 34cm

Đĩa sứ Paeonia Blush 34cm

Giá gốc: 3,860,000 VNĐ

Giá bán: 2,895,000 VNĐ (-25%)

Bộ đĩa sứ Paeonia Blush 21cm

Giá gốc: 5,680,000 VNĐ

Giá bán: 4,260,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Green 180ml

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Green 180ml

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Blue

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Peach 180ml

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Peach 180ml

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Pink

Bộ chén, đĩa sứ Cuckoo Pink

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ 4 đĩa sứ Cuckoo 20cm

Bộ 4 đĩa sứ Cuckoo 20cm

Giá gốc: 5,680,000 VNĐ

Giá bán: 4,260,000 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Wedgwood Butterfly Bloom 1L

Ấm sứ Wedgwood Butterfly Bloom 1L

Giá gốc: 5,900,000 VNĐ

Giá bán: 4,425,000 VNĐ (-25%)

Bộ 4 đĩa sứ Wedgwood Butterfly Bloom 20cm

Giá gốc: 5,680,000 VNĐ

Giá bán: 4,260,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wedgwood Butterfly Bloom Butterfly Posy

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wedgwood Butterfly Bloom Blue Peony

Bộ chén, đĩa sứ Wedgwood Butterfly Bloom Blue Peony

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wedgwood Butterfly Bloom Flower Bouquet

Giá gốc: 2,495,000 VNĐ

Giá bán: 1,871,250 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Midnight Crane

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Midnight Crane

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Apple Blossom

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Apple Blossom

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Primrose

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Crimson Orient

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Crimson Orient

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Blue Pagoda

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Blue Pagoda

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Jasmine Bloom

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Golden Parrot

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Golden Parrot

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Pink Lotus

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Pink Lotus

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Menagerie

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Menagerie

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Waterlily

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Waterlily

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Sapphire Garden

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Sapphire Garden

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Emerald Forest

Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

Giá bán: 2,010,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Yellow Tonquin 14.5cm

Đĩa sứ Wonderlust Yellow Tonquin 14.5cm

Giá gốc: 2,050,000 VNĐ

Giá bán: 1,537,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Sapphire Garden 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Golden Parrot 20cm

Đĩa sứ Wonderlust Golden Parrot 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Menagerie 20cm

Đĩa sứ Wonderlust Menagerie 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Waterlily 20cm

Đĩa sứ Wonderlust Waterlily 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Pink Lotus 20cm

Đĩa sứ Wonderlust Pink Lotus 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Emerald Forest 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Wonderlust Camellia 14.5cm

Đĩa sứ Wonderlust Camellia 14.5cm

Giá gốc: 2,050,000 VNĐ

Giá bán: 1,537,500 VNĐ (-25%)

Hộp 4 bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Straight

Hộp 4 bộ chén, đĩa sứ Wonderlust Straight

Giá gốc: 9,100,000 VNĐ

Giá bán: 6,825,000 VNĐ (-25%)

Cốc sứ Wonderlust Pink Lotus 0.2L

Cốc sứ Wonderlust Pink Lotus 0.2L

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Cốc sứ Wonderlust Waterlily 0.2L

Cốc sứ Wonderlust Waterlily 0.2L

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: 1,125,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 27cm

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 27cm

Giá gốc: 1,590,000 VNĐ

Giá bán: 1,192,500 VNĐ (-25%)

Bát sứ Vera Wang Lace Platinum 15cm

Bát sứ Vera Wang Lace Platinum 15cm

Giá gốc: 1,460,000 VNĐ

Giá bán: 1,095,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 20cm

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 20cm

Giá gốc: 1,320,000 VNĐ

Giá bán: 990,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 23cm

Đĩa sứ Vera Wang Lace Platinum 23cm

Giá gốc: 1,750,000 VNĐ

Giá bán: 1,312,500 VNĐ (-25%)

Bát Vera Wang Lace Platinum 25.3cm

Giá gốc: 5,900,000 VNĐ

Giá bán: 4,425,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Sarah's Garden 20cm

Đĩa sứ Sarah's Garden 20cm

Giá gốc: 820,000 VNĐ

Giá bán: 615,000 VNĐ (-25%)

Hũ sứ Sarah's Garden

Hũ sứ Sarah's Garden

Giá gốc: 2,050,000 VNĐ

Giá bán: 1,537,500 VNĐ (-25%)

Hũ sứ Sarah's Garden 0.3L

Hũ sứ Sarah's Garden 0.3L

Giá gốc: 1,360,000 VNĐ

Giá bán: 1,020,000 VNĐ (-25%)

Bát sứ Sarah's Garden 20cm

Bát sứ Sarah's Garden 20cm

Giá gốc: 998,000 VNĐ

Giá bán: 748,500 VNĐ (-25%)

Đĩa Sứ Renaissance Gold

Đĩa Sứ Lót Cốc Renaissance Gold

Giá gốc: 1,200,000 VNĐ

Giá bán: 900,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Renaissance Gold 20cm

Đĩa sứ Renaissance Gold 20cm

Giá gốc: 1,820,000 VNĐ

Giá bán: 1,365,000 VNĐ (-25%)

Đĩa lót cốc Espresso Wedgwood Renaissance Gold

Đĩa lót cốc Espresso Wedgwood Renaissance Gold

Giá gốc: 1,360,000 VNĐ

Giá bán: 1,020,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Renaissance Gold 27cm

Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

Giá bán: 1,462,500 VNĐ (-25%)

Cốc Sứ Espresso Renaissance Gold 70ml

Cốc Sứ Espresso Renaissance Gold 70ml

Giá gốc: 1,590,000 VNĐ

Giá bán: 1,192,500 VNĐ (-25%)

Hũ đựng kem Wedgwood Renaissance Gold 200ml

Hũ đựng kem Wedgwood Renaissance Gold 200ml

Giá gốc: 3,650,000 VNĐ

Giá bán: 2,737,500 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Renaissance Gold 1L

Giá gốc: 8,860,000 VNĐ

Giá bán: 6,645,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Intaglio 27cm

Giá gốc: 950,000 VNĐ

Giá bán: 712,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Intaglio 15cm

Đĩa sứ Intaglio 15cm

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giá bán: 585,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Intaglio 20cm

Đĩa sứ Intaglio 20cm

Giá gốc: 825,000 VNĐ

Giá bán: 618,750 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Intaglio 23cm

Đĩa sứ Intaglio 23cm

Giá gốc: 910,000 VNĐ

Giá bán: 682,500 VNĐ (-25%)

Đĩa soup Intaglio 23cm

Đĩa soup Intaglio 23cm

Giá gốc: 1,050,000 VNĐ

Giá bán: 787,500 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Intaglio

Bộ chén, đĩa sứ Intaglio

Giá gốc: 1,590,000 VNĐ

Giá bán: 1,192,500 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Intaglio 1L

Giá gốc: 4,090,000 VNĐ

Giá bán: 3,067,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ GIO 30cm

Đĩa sứ GIO 30cm

Giá gốc: 1,100,000 VNĐ

Giá bán: 825,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Gio 20.5cm

Giá gốc: 550,000 VNĐ

Giá bán: 412,500 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Gio 50cl

Giá gốc: 1,960,000 VNĐ

Giá bán: 1,470,000 VNĐ (-25%)

Cốc sứ Gio 26cl

Cốc sứ Gio 26cl (không gồm đĩa)

Giá gốc: 460,000 VNĐ

Giá bán: 345,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén kèm đĩa lót sứ Gio Coffee

Bộ chén kèm đĩa lót sứ Gio Coffee

Giá gốc: 1,410,000 VNĐ

Giá bán: 1,057,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ lót tách Gio 13.3cm

Đĩa sứ lót tách Gio 13.3cm (không kèm tách)

Giá gốc: 315,000 VNĐ

Giá bán: 236,250 VNĐ (-25%)

Hũ sứ có nắp Gio Covered Sugar

Hũ sứ có nắp Gio Covered Sugar

Giá gốc: 1,090,000 VNĐ

Giá bán: 817,500 VNĐ (-25%)

Khay sứ Gio hình chữ nhật 21x10.5cm

Giá gốc: 1,050,000 VNĐ

Giá bán: 787,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Florentine Turquoise 27cm

Đĩa sứ Florentine Turquoise 27cm

Giá gốc: 4,050,000 VNĐ

Giá bán: 3,037,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Florentine Turquoise 18cm

Đĩa sứ Florentine Turquoise 18cm

Giá gốc: 2,950,000 VNĐ

Giá bán: 2,212,500 VNĐ (-25%)

Hũ sứ Florentine Turquoise

Hũ kem Florentine Turquoise

Giá gốc: 7,270,000 VNĐ

Giá bán: 5,452,500 VNĐ (-25%)

Cốc sứ Florentine Turquoise Peony

Cốc sứ Florentine Turquoise Peony

Giá gốc: 2,650,000 VNĐ

Giá bán: 1,987,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ lót cốc Florentine Turquoise

Đĩa sứ lót cốc Florentine Turquoise

Giá gốc: 2,090,000 VNĐ

Giá bán: 1,567,500 VNĐ (-25%)

Bát sứ Florentine Turquoise 20cm

Bát sứ Florentine Turquoise 20cm

Giá gốc: 4,320,000 VNĐ

Giá bán: 3,240,000 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Florentique Turquoise

Ấm sứ Florentique Turquoise

Giá gốc: 13,080,000 VNĐ

Giá bán: 9,810,000 VNĐ (-25%)

Thố Florentine Turquoise 20cm

Thố Florentine Turquoise 20cm

Giá gốc: 22,000,000 VNĐ

Giá bán: 16,500,000 VNĐ (-25%)

Bát sứ Arris 20cm

Giá gốc: 1,860,000 VNĐ

Giá bán: 1,395,000 VNĐ (-25%)

Bát sứ Arris 28cm

Giá gốc: 2,180,000 VNĐ

Giá bán: 1,635,000 VNĐ (-25%)

Bộ chén, đĩa sứ Arris

Giá gốc: 2,390,000 VNĐ

Giá bán: 1,792,500 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Arris 33cm

Đĩa sứ Arris 33cm

Giá gốc: 6,420,000 VNĐ

Giá bán: 4,815,000 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Arris

Giá gốc: 2,090,000 VNĐ

Giá bán: 1,567,500 VNĐ (-25%)

Ấm sứ Arris Accent

Ấm sứ Arris Accent

Giá gốc: 6,850,000 VNĐ

Giá bán: 5,137,500 VNĐ (-25%)

Đĩa Sứ Anthemion Blue 30cm

Giá gốc: 10,000,000 VNĐ

Giá bán: 7,500,000 VNĐ (-25%)

Đĩa sứ Anthemion Blue 20cm

Đĩa sứ Anthemion Blue 20cm

Giá gốc: 10,000,000 VNĐ

Giá bán: 7,500,000 VNĐ (-25%)

Bình hoa Wedgwood Jasper

Giá gốc: 3,050,000 VNĐ

Giá bán: 2,287,500 VNĐ (-25%)

Bình hoa Wedgwood Jasper 20cm

Giá gốc: 6,350,000 VNĐ

Giá bán: 4,762,500 VNĐ (-25%)

Bộ 4 đĩa sứ Royal Albert Miranda Kerr 20cm

Giá gốc: 4,995,000 VNĐ

Giá bán: 3,746,250 VNĐ (-25%)

Bộ 4 chén, đĩa sứ Royal Albert Miranda Kerr

Giá gốc: 7,280,000 VNĐ

Giá bán: 5,460,000 VNĐ (-25%)

Bộ 4 chén, đĩa sứ Royal Albert Miranda Kerr Friendship

Bộ 4 chén, đĩa sứ Royal Albert Miranda Kerr Friendship

Giá gốc: 6,590,000 VNĐ

Giá bán: 4,942,500 VNĐ (-25%)

Khay bánh Cake Stand Royal Albert Miranda Kerr

Khay bánh Cake Stand Royal Albert Miranda Kerr

Giá gốc: 6,360,000 VNĐ

Giá bán: 4,770,000 VNĐ (-25%)